***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 103
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ประจำปี 2562
 รายละเอียด
    ขอรบกวนสอบถามว่า ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ของ มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ประจำปี 2562 มีหรือไม่คะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ยังมีอยู่ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-09-24 10:37:42] IP: 125.24.164.87
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน