***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 20
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ
 รายละเอียด
    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ และ ขอคำสั่ง ตร. ที่ 428/2561 ลง 16 ก.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช้าที่พักให้แก่แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ศรายุทธ  วันที่ - เวลา : [ ศรายุทธ ] IP : 171.101.33.157
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่งเมล์มาให้นะคะ
วันที่-เวลา: [ 2019-09-19 14:14:25 ] IP: 101.108.111.105
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน