***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 30
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
 รายละเอียด
    บรรจุประทวนครั้งแรก ที่ กทม. ต่อมาสอบเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรได้ อยู่ เชียงใหม่ // ล่าสุดได้รับคำส้่งให้แต่งตั้ง มาดำรงตำแหน่ง ที่ กทม. เช่นนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม /ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ได้ทำบันทึกสมัครใจมาลงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง, หน่วยใหม่ไม่สามารถจัดห้องพักให้ได้เพราะเต็ม
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สายสุนีย์ หน้าขาว  วันที่ - เวลา : [ สายสุนีย์ หน้าขาว ] IP : 103.40.135.130
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน