***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 52
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยาน
 รายละเอียด
    กระผม ส่งหมายเรียกพยานให้พยานที่มีภูมิลำเนาต่างท้องที่ แต่พยานทำงานหรือพำนักอยู่ในท้องที่ แต่เจ้าหน้าที่การเงินไม่ให้เบิกค่าส่งหมาย ให้เบิกเฉพาะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่เท่านั้น กรณีแบบนี้จะเบิกได้มั้ยครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.สมคิด สดใส  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.สมคิด สดใส ] IP : 182.53.243.161
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน