***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 39
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การคำนวณเงินบำนาญเกษียณอายุราชการ
 รายละเอียด
    การคำนวณเงินบำนาญเกษียณอายุราชการ จะนำเงินเดือนขั้นเยียวยา ไปใช้ในการคำนวณด้วยหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิง สำรวย อินทฤทธิ์  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิง สำรวย อินทฤทธิ์ ] IP : 118.173.200.189
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน