***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 8
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.
 รายละเอียด
    อยากสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.คะ ว่าเบิกจ่ายยังไง ประธานเท่าไหร่คะ กรรมการเท่าไหร่คะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิงสุปราณี ธุระพล  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิงสุปราณี ธุระพล ] IP : 223.206.244.115
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน