***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 59
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.
 รายละเอียด
    อยากสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.คะ ว่าเบิกจ่ายยังไง ประธานเท่าไหร่คะ กรรมการเท่าไหร่คะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิงสุปราณี ธุระพล  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิงสุปราณี ธุระพล ] IP : 223.206.244.115
 
     
คำตอบ  
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547 จะจ่ายไปรายครั้ง ต้องไปดูประกาศของ กค.ประกอบด้วยนะคะ
วันที่-เวลา: [ 2019-09-19 14:27:21 ] IP: 101.108.111.105
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน