***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 148
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.
 รายละเอียด
    อยากสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.คะ ว่าเบิกจ่ายยังไง ประธานเท่าไหร่คะ กรรมการเท่าไหร่คะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547 จะจ่ายไปรายครั้ง ต้องไปดูประกาศของ กค.ประกอบด้วยนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-09-19 14:27:21] IP: 101.108.111.105
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน