***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1463
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    วุฒิในการสอบสาย บัญชีหรือการเงิน
 รายละเอียด
    ตำแหน่ง รอง สว.ทางด้านบัญชีหรือการเงินน่าจะรับวุฒิที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ตำรวจชั้นผู้น้อยได้ก้าวหน้า
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

สายบัญชี มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีเท่านั้น

สายการเงิน มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์  

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:36:32] IP: 180.180.122.12
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน