***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 110
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเช่าพื้นที่ สภ.
 รายละเอียด
    ธนาคารกรุงไทย ขอเช่าพื้นที่ สภ.ติดตั้งตู้ เอทีเอ็ม เดือนละ 2400 บาท อยากทราบว่า ทาง สภ.ต้องนำเข้ากองทุนสวัสดิการ ตร.ร้อยละ 20 จะส่งแบบไหน และเขียนเช็คยังไง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน