***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 225
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ระเบียบสิทธิการเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล
 รายละเอียด
    1.ประเภทระดับการศึกษาสามารถเบิกได้เท่าไรต่อปีการศึกษา 2.สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล(ของภรรยา) กรณีภรรยามีงานทำใช้สิทธิประกันสังคม(บางอย่างประกันสังคมเบิกไม่ได้) สามารถเบิกของสามีได้หรือไม่ 3.ภรรยาเบิกค่าห้องพิเศษในประกันสังคมได้ไม่หมด เบิกสิทธิของสามีส่วนที่เหลืออีกได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน