***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 157
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การส่งหมายเรียกพยานให้ส่วนราชการ
 รายละเอียด
    การส่งหมายเรียกพยานให้ส่วนราชการ หมายถึงหน่วยงาน รวมถึงบุคคกรในหน่วยด้วยใช่ไม ตัวอย่างเช่น นาย ก.สังกัดป่าไม้ หมายระบุว่า นาย ก.ที่อยู่บ้านเลขที่ หน่วยป้องกันป่าไม้ที่ ๑ ต.น้ำสวย อ.เมือง จว.เลย อย่างนี้หมายถึงส่วนราชการอื่นหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน