***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 133
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    อยากทราบระเบียบการเบิกเงินค่าข่าวที่เบิกกับหน่วยงานอื่นครับ
 รายละเอียด
    อยากทราบระเบียบการเบิกเงินค่าข่าวที่เบิกกับหน่วยงานอื่น เช่นเบิกกับสำนักงาน ปปส. หรืองบท้องถิ่นครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน