***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 130
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    แผนการคลังระยะปานกลาง
 รายละเอียด
    หน่วยงานจัดตั้งตาม พรบ. และเป็หน่วยงานของรัฐตาม ม.4(7) ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้เงิินรายได้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน - สอบถามเกี่ยวกับมาตรา 16 เรื่องแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ กรณีของหน่วยงานข้างต้นต้องนำมาตรา 16 มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำงบประมาณหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ขอสอบถามว่าคุณอยู่หน่วยงานไหนค่ะ และในส่วนของคำถามรบกวนคุณขวัญจิตรชี้แจงมาเป็นข้อๆเพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดได้ตรงคำถามค่ะ เพราะหากเป็นแผนการคลังระยะปานกลางก็จะต้องเป็นส่วนของการคลัง ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-09-16 15:28:49] IP: 125.24.109.67
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน