***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 300
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาหนังสือ
 รายละเอียด
    ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาหนังสือ กค 0502/20052 ลว. 29 พค. 2518 เนื่องจากไม่สามารถค้นได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/20052 ลง 29 พ.ค. 2518 เรื่อง เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการได้มีเวลาปิดบัญชีและรวบรวมตัวเงินในความรับผิดชอบ ในวันหนึ่ง ๆ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินนำเข้าเก็บรักษา ในตู้เซฟเก็บเงินของทางราชการได้ทันก่อนสิ้นเวลาทำงาน เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยปกติจึงควรเป็นเวลา 15.30 น. รบกวนส่งเมล์มานะคะจะจักส่วงเอกสารให้ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ E-libary สงป. เข้าไปที่ฝ่ายการเงิน 6 กง. หรือส่งเบอร์ติดต่อมา ทาง กง. จะจัดส่งให้ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-05-13 14:13:44] IP: 125.24.161.225
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน