***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 269
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    หนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย
 รายละเอียด
    ผมเป็นข้าราชการบำนาญ ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่ายเพื่อยื่น ภงด91ประจำปี 2561 ท่านส่งให้ทางe-mailนี้ได้หรือไม่ หรือมีแนวทางใดเพื่อเรียกใบหักภาษีดังกล่าวเพื่อยื่นให้กรมสรรพกรได้ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ไพรัตน์
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เรียน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ไพรัตน์ กรณีใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี ท่านสามารถขอรับผ่านระบบ e-filing ของกรมบัญชีกลาง ผ่านเวปไซด์ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf?prev=&m=Session%20timeout ได้ หรือ ติดต่อ ภ.จว.สตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เบิกบำนาญของท่าน ...
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-03-26 13:26:51] IP: 125.24.101.159
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน