***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 204
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอเอกสารประกอบเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุุ้มครองพยาน
 รายละเอียด
    ประสงค์ขอรับแบบฟอร์มเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุุ้มครองพยาน ซึ่งปรับปรุงใหม่ตามหนังสือ ตร(สงป.(กง.)ที่ ๐๐๑๐.๒๗๒/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ E-libary สงป. เข้าไปที่กองการเงิน หรือ ส่ง E-mail มาจะจัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-03-20 10:21:35] IP: 125.24.175.117
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน