***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 206
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เบิกค่าเช่าบ้าน
 รายละเอียด
    อยากทราบตำแหน่ง สารวัตร รับเงินเดือน ส.3 ขั้น 23.5 เงิน 39,880 บาท เบิกค่าเช่าบ้านตาม พรบ.2562 ได้เท่าไหร่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน