***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1569
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอทราบรหัสการนำส่งรายได้แผ่นดิน กรณีจำหน่ายรถของทางราชการ
 รายละเอียด
    กรณี โรงพักได้ดำเนินการจำหน่ายรถมอเตอไซด์ตราโล่ โดยวิธีการประมูล เงินที่ได้จากการประมูลต้องนำส่งรายได้แผ่นดิน อยากทราบว่ารหัสในการนำส่งเงิน คือ รหัสอะไรครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เป็นเงินประเภท บัญชีรายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด รหัสบัญชีแยกประเภท 4202030105 รหัสรายได้ 642 แหล่งของเงิน xx19200 (หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2562 ใช้ 6219200)
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-02-22 10:59:32] IP: 125.24.102.180
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน