***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 215
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอตัวอย่างคำสั่งมอบการเซ็นเช็คของกองการเงิน
 รายละเอียด
    เพื่อใช้เป็นแบบอย่างของหน่วยงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ขอบคุณมากค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์ ] IP : 49.230.92.205
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน