***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 292
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอตัวอย่างคำสั่งมอบการเซ็นเช็คของกองการเงิน
 รายละเอียด
    เพื่อใช้เป็นแบบอย่างของหน่วยงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ขอบคุณมากค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน