***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 176
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การขอรับบำเหน็จตกทอด
 รายละเอียด
    สอบถามค่ะ เนื่องจาก ร.ต.อ.ธรียศ สมานวงศ์รักษ์ ได้เสียชีวิตลงเมือวันที่ 22 พ.ค. 61ที่ผ่านมา ครอบครัวผมได้ยื่นเรื่องเงินบำเหน็จไปแล้ว แต่มีเอกสารตีกลับมา เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ขาดใบเปลี่ยนชื่อของมารดา ร.ต.อ.ธรียศ ทางครอบได้ไปติดต่อขอคัดลอกใบเปลี่ยนชื่อกับทางอำเภอแล้ว แต่ไม่พบเอกสาร และได้ขอให้ทางอำเภอรับรองว่ามารดาของ ร.ต.อ.ธรียศ ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับชื่อปัจจุบัน แต่ทางอำเภอไม่สามารถออกให้ได้ ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : กรรณิการ์ สมาน  วันที่ - เวลา : [ กรรณิการ์ สมาน ] IP : 202.41.184.129
 
     
คำตอบ  
  คุณ กรรณิการ์ สมาน เจ้าหน้าที่จาก กง.ได้ประสานไป ภ.จว.นครนายก ให้แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ท่านติดต่อไปยัง ภ.จว.นครนายก
วันที่-เวลา: [ 2019-01-07 10:42:23 ] IP: 125.24.161.153
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน