***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 257
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเช่าบ้าน
 รายละเอียด
    ตามข้อ 354 บ้านที่เช่าซื้ออยู่บ้านเลขที่ 777/11 หมู่ที่ 19 บ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และยังไม่เคยใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนติดต่อกลับ ที่ฝ่ายการเงิน 6 กองการเงิน 0 2205 2309
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-12-26 11:13:59] IP: 125.24.171.230
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน