***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 285
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าตอบแทน ชันสูตรพลิกศพ
 รายละเอียด
    อยากสอบถาม ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทน ชันสูตรพลิกศพ ตามระเบียบใหม่ ครับ จาก 800 เป็น 1200 ครับ อยากได้ ที่เป็นระเบียบ ของ ตร.ที่ออกมารองรับ ระเบียบดังกล่าวครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.อัมพร ปลัดพรมมา  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.อัมพร ปลัดพรมมา ] IP : 1.1.192.149
 
     
คำตอบ  
  ใช้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2561 และคำสั่ง ตร. ที่ 428/2561 ลง 16 ก.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช้าที่พักให้แก่แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ
วันที่-เวลา: [ 2018-11-19 17:14:55 ] IP: 101.108.98.113
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน