***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 243
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    กรณีการลากิจ หรือลาป่วย มีผลต่อการเกษียณอย่งไรบ้างคะ
 รายละเอียด
    กรณีการลากิจ หรือลาป่วย มีผลต่อการเกษียณอย่างไรบ้างคะ เราสามารถศึกษาจากระเบียบใดได้บ้าง ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : กนกลดา  วันที่ - เวลา : [ กนกลดา ] IP : 101.108.111.47
 
     
คำตอบ  
  คุณ กนกลดา วันลา จะมีผลต่อการเกษียณหรือไม่ เป็นไปตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 25
วันที่-เวลา: [ 2019-01-07 11:02:17 ] IP: 125.24.161.153
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน