***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 6094
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ
 รายละเอียด
    เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจนั้น กำหนดให้ใช้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. สำเนาบันทึกประจำวันในวันที่มาให้ข้อเท็จจริง ขอเรียนถามว่า ใช้สำเนาบันทึกคำให้การของพยานแทน ข้อ 2 ได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : เจ้าหน้าที่การเงิน  วันที่ - เวลา : [ เจ้าหน้าที่การเงิน ] IP : 118.173.6.174
 
     
คำตอบ  
  ไม่ได้ เพราะ พงส. ส่วนมากไม่ให้เปิดเผยบันทึกคำให้การของพยาน เลยกำหนดให้ใช้บันทึกประจำวันที่มาให้ข้อเท็จจริงเท่านั้น
วันที่-เวลา: [ 2012-11-05 11:15:25 ] IP: 101.108.18.79
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน