***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 281
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การขอรับบำเหน็จตกทอด
 รายละเอียด
    สอบถามค่ะ เนื่องจาก ร.ต.อ.ธรียศ สมานวงศ์รักษ์ ได้เสียชีวิตลงเมือวันที่ 22 พ.ค. 61ที่ผ่านมา ครอบครัวผมได้ยื่นเรื่องเงินบำเหน็จไปแล้ว แต่มีเอกสารตีกลับมา เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ขาดใบมรณบัตรของบิดา ร.ต.อ.ธรียศ ทางครอบจำได้ไปติดต่อขอคัดลอกใบมรณบัตรกับทางอำเภอแล้ว แต่ไม่พบเอกสาร และได้ขอให้ทางอำเภอรับรองว่าบิดาของ ร.ต.อ.ธรียศ ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ทางอำเภอไม่สามารถออกให้ได้ เพราะได้ลองตรวจสอบเลขบัตรประชาชนบิดาของ ร.ต.อ.ธรียศ กลับพบว่าบุคคลตามเลขบัตรประชาชนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ถึง คุณกรรณิการ์ สมาน สำหรับกรณีของท่าน ทางกองการเงิน ได้ประสานและส่งแบบรับรองการเสียชีวิตไปยัง ภ.จว.นครนายก ซึ่งเป็นหน่วยสังกัดสุดท้ายของ ร.ต.อ.ธีรยศ สมานวงศ์รักษ์ ให้เรียบร้อยแล้ว.. ให้ท่านติดต่อกลับไปยัง ภ.จว.นครนายก หรือจะโทรติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของกองการเงิน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-2335 , 0-2205-1936
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-10-19 11:42:23] IP: 125.24.109.18
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน