***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 342
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    รักษาตัวโรงพยาบาลเอกชน
 รายละเอียด
    เรียนผู้รับผิดชอบดูแลระบบ เนื่องด้วยดิฉันเป็นครอบครัวข้าราชการตำรวจ ได้เข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บที่ศรีษะที่โรงพยาบาลรามคำแหง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้เข้าร่วมในการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ดิฉันสำรองเงินจ่ายไปก่อน และจะนำไปเบิกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของบุตรชาย แต่ทางต้นสังกัดบุตรชายต้องการหนังสือรับรองว่าดิฉันไม่มีสิทธิในการเบิกจากทางราชการ ขอเรียนถามว่าดิฉันสามารถไปทำเรื่องขอเอกสารได้ที่ไหน
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ขออนุญาต ชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ 1.ข้าราชการตำรวจเจ้าของสิทธิ สังกัดหน่วยงานไหนค่ะ เช่น สน... อะไร เนื่องจากการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องขอจากต้นสังกัด ของเจ้าของสิทธิ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-10-10 10:01:55] IP: 125.25.50.55
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน