***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 301
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การใช้ Token key เงินเดือน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้แทนได้หรือไม่ และขอระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
 รายละเอียด
    เนื่องจากมี การมอบ token keyให้ใช้งานเพื่อทำงานแทนชื่อผู้ถือครอง token key แล้วนำไปใช้ในการทุจริตในการจ่ายตรงเงินเดือน จึงอยากจะขอทราบว่ามี ระเบียบ ตร.เกี่ยวกับการมอบอำนาจการใช้งาน Token keyหรือไม่ มีบทลงโทษอย่างไร และขอระเบียบที่เกี่ยวข้องคะ ขอบพระคุณมากคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ประสานงานที่งานเงินเดือน กง. ค่ะ 02-205-2308
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-10-11 11:29:56] IP: 125.24.107.116
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน