***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 258
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกเงินค่าชันสูตรพลิกศพ
 รายละเอียด
    ปัจจุบัน เบิกอยู่ 800 แต่มีบาง สน.เบิก 1200 อยากทราบว่าเบิกเท่าไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.เรวัต รักษาเวียง  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.เรวัต รักษาเวียง ] IP : 101.108.248.101
 
     
คำตอบ  
  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ถึงข้อ 8 แล้วแต่กรณี
วันที่-เวลา: [ 2018-09-19 16:28:53 ] IP: 125.24.109.152
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน