***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 296
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    บำเหน็จดำรงชีพและเงินบำนาญปกติ
 รายละเอียด
    กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ผก.สยศ.ตร.) สามารถเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพและเงินบำนาญปกติ ให้กับ ด.ต. หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน ผบ.หมู่ ฝอ.ผก.สยศ.ตร. ได้หรือยัง เงื่อนไขที่ติดอยู่กับกองการเงิน ไม่ทราบว่า ผก.สยศ.ตร. ได้ส่งผลมาให้แล้วหรือไม่ ขอให้ กองการเงิน และ กองบำเหน็จบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเร่งรัดติดตามทวงถามให้ด้วย ขณะนี้ยังได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของเงินบำเหน็จและบำนาญที่ยื่นเรื่องขอรัับไว้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เจ้าหน้าที่ กง. ได้โทรประสานให้คำตอบเจ้าตัวเรียบร้อยแล้ว ... ให้เจ้าตัวติดต่อ กง. เพื่อดำเนินการ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-10-11 11:33:22] IP: 125.24.107.116
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน