***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 272
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานส่งผู้ส่งหมาย ตาม ป.วิ อาญา ม.55/1
 รายละเอียด
    อยากได้เอกสาร คำสั่ง ตร.ที่ 121/2556 , แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การขอเบิกเงินในการส่งหมายเรียกพยาน ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไป E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก หนังสือเวียน/ระเบียบ เลือก แฟ้มฝ่ายการเงิน 6 หรือ ส่งเมล์มาจะได้จัดส่งให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-09-05 13:56:28] IP: 125.24.100.33
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน