***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1111
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การลงคุมงบประมาณ
 รายละเอียด
    ต้องการตัวอย่างสมุดคุมงบประมาณพร้อมวิธีการลงคุมงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย ว่าต้องใช้สมุดคุมงบทั้งหมดกี่เล่ม และชื่อว่าอะไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สมุดคุมงบประมาณที่แจ้งมานี้เป็นของ บช. หรือ บก.ค่ะ ขอให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-11-28 16:18:18] IP: 180.180.120.121
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน