***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 226
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 432/2561 ลง 19 ก.ค.2561 เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมฯ พ.ร.บ.ธุรกิจ รปภ. พ.ศ.2558
 รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ภ.จว.กาญจนบุรี ได้รับ น.สงป.ที่ 0010.272/3086 ลง 26 ก.ค.61 อ้างถึง คำสั่ง ตร.ที่ 432/2561 เรื่อง การมอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับไว้ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.น. และ ภ.จว. แต่เอกสารที่นำส่งมาให้ ภ.จว.กาญจนบุรี ไม่มีคำสั่ง ตร.ที่ 432/2561 แต่อย่างใด จึงขอความกรุณา ส่งสำเนา คำสั่ง ตร.ที่ 432/2561 ดังกล่าวมาให้ ภ.จว.กาญจนบุรี ด้วยครับ เพื่อจะได้นำเรียน ผบก.ให้ทราบต่อไป (ส่งมาเป็นไฟล์ก็ได้ครับ) ขอบคุณมากครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอเบอร์ FAX จะได้จัดส่งเอกสารให้คะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-24 11:00:49] IP: 125.24.139.93
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน