***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 301
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    อำนาจในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
 รายละเอียด
    ขอเรียนปรึกษา กรณีหน่วยกองกำกับการสืบสวน ตามโครงสร้างไม่มีฝ่ายอำนวยการ อัตรากำลังมีแต่ตำแหน่งป้องกันปราบปราม และสืบสวน ฉะนั้นการเบิก-จ่ายงบประมาณต่างๆ ทาง กก.สส.ฯ สามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้ป่าวค่ะ หรือต้องส่งเรื่องให้ทาง ภ.จว. เป็นผู้อนุมัติจ่ายค่ะ...ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนสอบถามเพิ่มเติม โครงสร้างหน่วยเป็นหน่วยงานย่อยใช่หรือไม่ หรือส่งเอกสารให้ ภ.จว. เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-09-07 10:01:15] IP: 125.24.107.208
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน