***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 342
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา
 รายละเอียด
    ขอแบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ล่ามแบบชั่วคราวใช้ใบสำคัญรับเงิน ล่ามแบบถาวรต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-29 10:52:31] IP: 101.108.105.238
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน