***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 266
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจ
 รายละเอียด
    กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ (ผก.สยศตร.) ได้ทำเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของ ด.ต. หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน ผบ.หมู่ ฝอ.ผก.สยศ.ตร. ในระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลางแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ ขณะนี้ตั้งแต่วันที่ลาออก 17 เม.ย.2561 กระทั่งวันนี้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือนแล้วค่ะ และในข้อมูลของ E-pension ได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าลดหย่อนภาษี 60,000.- บาท ให้แล้วหรือไม่ ขณะนี้ไม่มีรายได้อื่น ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ใช้จ่ายในครอบครัว และเลี้ยงดูมารดา ขอให้ กองการเงิน และ กองบำเหน็จบำนาญ ในสังกัด สงป.ตร. ช่วยเร่งรัด ทวงถาม ติดตามให้ด้วยค่ะว่า กองแผนงานกิจการพิเศษ (ผก.สยศ.ตร.) ได้ส่งเรื่องการยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพและบำนาญของ ด.ต.หญิง นภัสวรรณฯ ให้กับกรมบัญชีกลางแล้วหรือยัง ขอทราบวันที่ส่งด้วยค่ะ และบำเหน็จดำรงชีพจะได้ก่อนบำนาญหรือได้พร้อมกันคะ ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญฯ ของ ผก.สยศ.ตร. มี 2 คนค่ะ คือ ผกก.ฝอ.ผก.สยศ.ตร. และ รอง ผกก.ฝอ. สยศ. ตร. หมายเลขโทรศัพท์ 022053185-6 ขอขอบพระคุณยิ่ง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีนี้ ด.ต.หญิง นภัสวรรณฯ ผู้ขอรับบำนาญ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ กง. และได้ลงนามทราบเงื่อนไขในหนังสือสั่งจ่ายบำนาญของตนเอง เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-27 10:13:39] IP: 125.24.99.76
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน