***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 564
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    ขอระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไป E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก หนังสือเวียน/ระเบียบ เลือก ค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือ ส่งเมล์มาจะได้จัดส่งให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-28 15:14:22] IP: 125.25.149.133
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน