***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1331
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เลือกตำแหน่ง รอง สว.วันไหนคะ
 รายละเอียด
    รอง สว.บัญชี ไม่มีกำหนดเลือกตำแหน่ง และสถานที่ค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ได้ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ สงป. เรียบร้อยแล้วค่ะ ตั้งแต่ก่อนวันที่เลือกตำแหน่ง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-10-18 09:17:11] IP: 180.180.40.202
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน