***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 267
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกเงินประจำตำแหน่งจราจร กรณีมีคำสั่งไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต้นสังกัด
 รายละเอียด
    ศปก.ตร.ได้มีคำสั่งให้ รอง สว.จร. ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อรวบรวมข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และประสานงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สตช. เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการ ศปก. มอบหมาย จะต้องตัดเงินประจำตำแหน่งจราจรหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา ] IP : 1.20.130.202
 
     
คำตอบ  
  การพิจารณาสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งฯ ต่างๆ กรณีคำสั่งนอกเหนือ กฎ.ก.ตร.ฯ หรือระเบียบที่กำหนด ให้หน่วยจัดทำหนังสือ หารือไปยัง อต.สกพ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องสิทธิการได้รับ
วันที่-เวลา: [ 2018-06-08 14:39:00 ] IP: 125.25.147.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน