***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 222
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า
 รายละเอียด
    1. สอบถามครับ กรณี ข้าราชการตำรวจบำนาญ เสียชีวิต ได้ไปติดต่อส่งเอกสารหลักฐานให้ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ใกล้ครบ เดือนแล้วหลังจากเสียชีวิต ทางนั้นแจ้งว่า เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ต้องรอหนังสือรับรองว่าไม่ต้องคืนเงิน จากกรมบัญชีกลางก่อน ถึงจะตั้งเบิกได้ กรณีนี้ถูกต้องหรือไม่ 2. ในความเข้าใจของผม บำเหน็จตกทอด ต้องรอหนังสือรับรองจากกรมบัญชีกลาง ส่วนเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน สามารถตั้งเบิกได้เลย ถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  1. เงินช่วยพิเศษ3เท่า ..สามารถเบิกจ่ายได้เลยเนื่องจากเป็นสิทธิเฉพาะตัว 2. เงินบำเหน็จตกทอด .. ต้องรอกรมบัญชีกลางแจ้งยอดเงินที่ได้จ่ายให้กับผู้รับบำนาญไว้เกิน และรอการแจ้งเคลมเงินบำเหน็จค้ำประกัน(ถ้ามี)จากธนาคาร หากไม่ได้มีการทำค้ำประกันไว้ทายาทได้ยื่นเอกสารครบถ้วน สามารถเบิกจ่ายให้ได้เลย
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-06-08 14:07:04] IP: 125.25.147.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน