***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 236
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การรับรองสำเนาเอกสารขอเบิกค่าเทอมบุตร
 รายละเอียด
    สำเนาของบุตรให้บิดาหรือมารดาผู้มีสิทธิเป็นผู้รับรองหรือบุตรรับรองสำเนาเองในเอกสาร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : จ.ส.ต.อาทิตยื ทานาโชติ  วันที่ - เวลา : [ จ.ส.ต.อาทิตยื ทานาโชติ ] IP : 1.2.224.44
 
     
คำตอบ  
  ผู้มีสิทธิที่จะเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ต้องแนบเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิกข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง
วันที่-เวลา: [ 2018-08-31 18:28:14 ] IP: 125.25.50.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน