***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 53
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้เงินซื้อและผ่อนชำระธนาคาร
 รายละเอียด
    เดิมข้าราชการ สังกัด อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต ได้กู้เงินซื้อบ้านและผ่อนชำระกับธนาคาร โดยซื้อบ้านที่ อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ไม่ได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจาก ไม่ได้ซื้อในเขตอำเภอในท้องที่รับราชการ ต่อมาได้ย้ายมารับราชการ ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คำถาม 1.จะใช้สิทธิ์ ขอบิกค่าช่าบ้าน โดยใช้หลักฐานการกู้เงินซื้อบ้านและผ่อนชำระเงินกู้ ของบ้านที่ซื้อในเขตอำเภอถลาง ได้หรือไม่ 2. ถ้าได้ จะเริ่มใช่สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ได้ รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใน อำเภอ ถลาง ใช่หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.ณภัทร หนูเสน  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.ณภัทร หนูเสน ] IP : 101.108.92.111
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน