***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 281
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ระยะเวลาจ่ายบำเหน็จตกทอด
 รายละเอียด
    สอบถามครับ ด.ต.ประสิทธิ์ รินทะรึก พ่อผมได้เสียชีวิตลงเมือวันที่15มค61ที่ผ่านมา ครอบครัวผมได้ยื่นเรื่องเงินบำเหน็จตั้งแต่2มีนาคม61 ไม่ทราบว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการจ่าย แล้วจากเงินก่อนนี้ยังมีเงินอื่นอีกไหม
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต มีสิทธิได้รับเงินจากทางราชการ 2 ประเภท 1. เงินช่วยพิเศษ3เท่า ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ที่ผู้รับบำนาญแสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อส่วนราชการ 2. เงินบำเหน็จตกทอด จ่ายให้กับทายาทตามกฎหมาย หากเอกสารครบถ้วนและหน่วยที่เบิกเงินบันทึกข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางได้ทันตามปฏิทินการจ่ายเงินที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจะจ่ายเข้าบัญชีให้ เดือนละ 3 รอบ ส่วนเงินสวัสดิการ หากเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ให้ติดต่อกองสวัสดิการ 0-2205-1385 / 0-2251-6429
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-06-08 14:20:14] IP: 125.25.147.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน