***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 258
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ
 รายละเอียด
    ด.ต. หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากรราชการ เพื่อดูแลมารดา ตามคำสั่ง ฝอ.ผก.สยศ.ตร. ที่ 12/2561 สั่ง ณ 10 เม.ย.2561 มีผล 17 เม.ย.2561 ได้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองกับกรมบัญชีโดยขอรับบำเหน็จดำรงชีพ และบำนาญปกคิไว้แล้ว และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการของ ฝอ.ผก.สยศ.ตร. แต่ไม่มีผู้เซ็นรับเรื่องไว้ให้ ให้ทิ้งไว้ที่เจ้าหน้าที่ และยังไม่ได้รับการดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการจากต้นสังกัด ต้นสังกัดยังไม่รับบ้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และยังไม่ส่งเรื่องให้กับกรทบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรายได้อื่น จึงอยากจะให้งานบำเหน็จบำญข้าราชการตำรวจ และกองการเงิน สงป. ช่วยเหลือ ติดตาม ถวงถาม ให้ด้วย เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องบำเหน็จบำนาญของ ฝอ.ผก.สยศ.ตร. คือ ร.ต.อ. หญิง วารินรัตน์ วงศ์จันทร์ โทร. 022053185-6 ขอขอบคุณยื่ง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  โทรประสานไปหน่วยต้นสังกัดอีกครั้ง นะคะ ส่วน กง. ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วย ผก. ให้แล้วค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-06-08 14:25:05] IP: 125.25.147.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน