***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 340
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547
 รายละเอียด
    รบกวนขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เข้าเว้บ สงป. ไปที่ E-libary สงป. ไปที่ กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือก 04 หนังสือเวียน(กง) เลือก ฝ่ายการเงิน 6 หรือ กรุณาส่งเมล์มาแล้วฝ่ายการเงิน 6 จะส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-03-28 14:42:03] IP: 125.25.149.108
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน