***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 279
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การขอ 50 ทวิออนไลน์
 รายละเอียด
    การขอใบ50ทวิทางออนไลน์ต้องขอที่เว็บไซต์ใดอย่างไรคะ เคยมีจดหมายถามมาที่บ้านว่าจะรับเป็นเอกสารหรือออนไลน์ ตอบกลับไปว่าขอแบบเอกสารแต่ไม่ยังไม่ได้เอกสารเลยค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีข้าราชการตำรวจ จะได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีผู้รับบำนาญ จะได้รับจากหน่วยงานผู้เบิก กรณีของท่าน หากยังไม่ได้รับเอกสารอาจจะเป็นด้วยที่อยู่ในระบบไม่ชัดเจน จึงขอให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับเงินเดือนหรือบำนาญ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-06-08 14:35:53] IP: 125.25.147.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน