***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 39
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การขอ 50 ทวิออนไลน์
 รายละเอียด
    การขอใบ50ทวิทางออนไลน์ต้องขอที่เว็บไซต์ใดอย่างไรคะ เคยมีจดหมายถามมาที่บ้านว่าจะรับเป็นเอกสารหรือออนไลน์ ตอบกลับไปว่าขอแบบเอกสารแต่ไม่ยังไม่ได้เอกสารเลยค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : นริศา คำสิงห์  วันที่ - เวลา : [ นริศา คำสิงห์ ] IP : 110.169.223.115
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน