***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 286
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 รายละเอียด
    ขอสำเนาแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ถึง ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. หากเป็นเรื่องเบิกจ่าย ติดต่อ งานงบบุคลากร 1 กง. 02 205 2308 ฝ่ายการเงิน 1 กง.
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-03-27 12:06:45] IP: 125.24.109.167
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน