***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 260
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การมอบอำนาจการรับเงินบริจาค
 รายละเอียด
    อยากทราบว่า การรับเงินบริจาค มีหนังสือมอบอำนาจไว้ไหมคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สว.อุ๋ย  วันที่ - เวลา : [ สว.อุ๋ย ] IP : 125.25.122.29
 
     
คำตอบ  
  1. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษระที่ 36(เดิม) การเงินและการบัญชี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
วันที่-เวลา: [ 2018-02-14 10:41:30 ] IP: 101.108.109.218
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน