***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 77
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบGFMIS และหลักการและนโยบายบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายละเอียด
    คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบGFMIS และนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พรวีร์ สุวรรณพานิช  วันที่ - เวลา : [ พรวีร์ สุวรรณพานิช ] IP : 122.154.61.1
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน