***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 379
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน
 รายละเอียด
    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน รบกวนส่งไปที่ E-mail [email protected] ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.กันตภณ เพ็ชรรัตน์  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.กันตภณ เพ็ชรรัตน์ ] IP : 180.180.169.155
 
     
คำตอบ  
  ให้ใช้คำสั่ง ตร. ที่ 20/2561 ลง 16 ม.ค. 2561 สามารถโหลดได้ที่เว็บกองการเงิน คำสั่ง ตร. ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย. 2556 ได้ยกเลิกแล้วนะคะ
วันที่-เวลา: [ 2018-01-23 16:33:11 ] IP: 125.24.76.54
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน