***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 644
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    รายงานผลการใช้เงินในระบบฯ
 รายละเอียด
    ขณะนี้ เข้าเว็บไซด์ (http://www.financecop.com/policenew) ได้ใช่หรือไม่คะ และจะใช้งานได้เมื่อไรคะ ขอบคุณคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ระบบใช้งานได้ตามปกติแล้วคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-12-08 10:17:44] IP: 125.25.150.184
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน