***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 313
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การโอนเงินบำเหน็จ
 รายละเอียด
    กำหนดโอนเงินบำเหน็จเมื่อไหร่คะ โอนทีเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  การโอนเงินบำเหน็จบำนาญ ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่ท่านไปติดต่อ ทำข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางได้ทันตามกำหนดรอบการจ่ายเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายให้เดือนละ 3 รอบ (ประมาณวันที่ 10,23,28) กรณีของท่าน ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ท่านได้ติดต่อไว้นะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-01-12 10:35:31] IP: 101.108.97.97
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน