***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 278
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การโอนเงินบำเหน็จ
 รายละเอียด
    กำหนดโอนเงินบำเหน็จเมื่อไหร่คะ โอนทีเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วราภรณ์. อุ่นคณฑี  วันที่ - เวลา : [ วราภรณ์. อุ่นคณฑี ] IP : 223.205.236.253
 
     
คำตอบ  
  การโอนเงินบำเหน็จบำนาญ ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่ท่านไปติดต่อ ทำข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางได้ทันตามกำหนดรอบการจ่ายเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายให้เดือนละ 3 รอบ (ประมาณวันที่ 10,23,28) กรณีของท่าน ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ท่านได้ติดต่อไว้นะคะ
วันที่-เวลา: [ 2018-01-12 10:35:31 ] IP: 101.108.97.97
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน